W Connected Realities pomagamy dużym firmom osiągnąć cele biznesowe przy pomocy szybkich wdrożeń nowych technologii.

Andrzej
Horoch

Wprowadzam innowacje w dużych firmach

Jagna
Pomorska

Nadzoruję projekty od strony operacyjnej i finansowej

Krzysztof
Jasiński

Łączę technologie z potrzebami klienta