fb

W Connected Realities pomagamy dużym firmom osiągnąć cele biznesowe przy pomocy szybkich wdrożeń nowych technologii.

Andrzej Horoch

Wprowadzam innowacje w dużych firmach

Jagna Pomorska

Nadzoruję projekty od strony operacyjnej i finansowej

Krzysztof Jasiński

Łączę rozwiązania technologiczne z potrzebami klienta