Joanna Mesjasz

Dostarczam wiedzy i doświadczenia

do rozwoju kompetencji

pani750x576

Joanna Mesjasz

Dostarczam wiedzy do rozwoju kompetencji

Jestem konsultantem, trenerem biznesu i coachem z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowałam blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziłam projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowałam funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jestem doktorem Nauk Społecznych, obecnie wykładam w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowałam ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziłam badania i pisałam w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowałam blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuję z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzę zespoły projektowe. Nieustanny rozwój oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, to mój sposób na spełnione życie.